The Attack on Iran: The Communication and Information Front

כנס חבר נאמנים התשע"ב

                                                                               

 

לכבוד

השקת התכנית האקדמית להסברה בינלאומית

לרגל הקמת בית הספר לתקשורת

 

Live Simulation:

The Attack on Iran:

The Communication and Information Front

 

יתקיים   

משחק הדמיה (סימולציה)

מתקפה באיראן:

החזית התקשורתית וההסברתית

 

מנחה:    יעקב אחימאיר, ערוץ 1, חתן פרס ישראל בתקשורת

 

                  משתתפים :

                  ישראל : אל"מ (מיל') מירי אייזן, לשעבר יועצת רה"מ לתקשורת זרה

                  ארה"ב: פרופ' איתן גלבוע, ראש ביה"ס לתקשורת ,אונ' בר-אילן

                  איראן   :פרופ' מאיר ליטבק, ראש המכון ללימודים איראנים, אונ' ת"א

                  או"ם:    השגריר ד"ר יהודה לנקרי, לשעבר שגריר ישראל באו"ם

 

                                                  

האירוע יתקיים ביום שני,  21.5.2012 בשעה 19:00

 בניין ננוטכנולוגיה (206) אולם   50- C קומת קרקע

    

Simultaneous Translation to English

 

 

Register for this event

Browse more events