המרכז_לתקשורת_בינלאומית

רעיונות יסוד בדיפלומטיה ציבורית

Winning A Debate With An Israel-Hater

How to Effectively Challenge Anti-Israel Extremists in Your Neighborhood. A new book, by Dr. Michael Harris

Rebuilding Public diplomacy: The case of Israel

By: Prof. Eytan Gilboa and Dr. Nahman Shai

Experiencing Nation Brands

By: Jian Wang and Shaojing Sun