המרכז_לתקשורת_בינלאומית

ארגונים לא ממשלתיים

Amnesty Researcher Admits That Palestinian ‘Eyewitnesses’ Often Lie

When repeated lies are wholly believed and parroted by the UN and other NGOs, who make their effect on political decision-making.