המרכז_לתקשורת_בינלאומית

הטיה בתקשורת כנגד ישראל

תופעה של דווח תקשורתי שאינו אובייקטיבי. בדרך כלל להטיה התקשורתית יש מטרה לקדם אג'נדה מסוימת, תפיסות עולם ואמונות מסוימות ובו בזמן להחליש תפיסות עולם נוגדות. ההטיה התקשורתית מתבטאת בצורות שונות, החל מהדגשה של מידע מסוים, תוך כדי התעלמות ממידע אחר, הבעת אמפתיה עם צד אחד, חצאי אמיתות, ייצוג לא פרופורציונלי ע"י העצמה של נרטיב מסוים וגימוד של נרטיב סותר, סילוף עובדות, שכתוב מאורעות ולעתים גם הפצה של שקרים ודיבה. ההטיה יכולה גם להיעשות באמצעים טכניים, כגון עריכה מגמתית של טקסט וצילומים, אורך הזמן מוקצב לשידור, תזמון בתקשורת המשודרת והדיגיטלית או מיקום בעיתונות המודפסת. בעוד וההטיה נעשית בהרבה מקרים במכוון, לעתים היא נוצרת באופן בלתי מודע, מתוך מתוך האמונות והדעות של הכותב.
מדינת ישראל סובלת מהטיה תקשורתית נגדה מזה מספר עשורים, על ידי התקשורת המערבית. הטענות העיקריות כלפי התקשורת המערבית לגבי סיקור מעוות שמתאר את מדינת ישראל כמדינה כובשת, אלימה ואגרסיבית, כלפי שכנותיה ואוכלוסיות המיעוט שבתוכה. התופעה הזאת מתבטאת בחלוקה דיכוטומית שגויה בין ישראל לערבים-פלשתינאים, ישראל ביחס לעזה וישראל ביחס ללבנון, כאשר הנרטיב הישראלי בכל המקרים זוכה למשקל מועט בכל המקרים, מסולף ומצונזר.
במדינות ערב, התקשורת איננה חופשית ומתאפיינת בהתחנפות לשליט והתעלמות כמעט וחלטת מביקורת ומאופוזיציה (בחלק מהמדינות אף נאסר על פי חוק, לבקר את הממשל). ישראל וארה"ב מוצגות באופן שלילי לחלוטין, כאשר פיגועי טרור נגד ישראל אינם מוצגים כלל, או שמוצגים כפעילות מוצדקות כנגד ה"כיבוש המערבי" של המזרח התיכון. ישראל מוצגת כ"אויב הציוני" או "השטן הקטן" ולעתים רחוקות נעשה שימוש בשמה בזמן שפעולות טרו נגד המערב (למשל: אסון התיאומים, 2001) זוכות לסיקור אוהד ומצדיק. במקרים רבים, האנטי-ישראליות בתקשורת הערבית, גולשת לאנטישמיות בוטה, אשר מוצגת לקהל בעטיפה של סיקור חדשותי מקצועי ואובייקטיבי.

How the AP Botched Its Investigation of Civilian Deaths in the Israel-Hamas

From the use of fabricated photos to intentional wrong conclusions and lies, the Associate Press (AP) agency, fail to give the public a true and objective picture, of the war in Gaza, 2014.

Failures of the Western Media in Gaza

Prof. Eitan Gilboa criticizes the Western media coverage of Operation Protective Edge has been marred by deep anti-Israel bias and serious failures, both professional and ethical.

The BBC's Widespread Antipathy Towards Israel

Trevor Asserson a leading British litigation lawyer, who‘s got sick and tired of the BBC‘s nasty take on Israel, Asserson several years ago began methodically studying BBC stories for examples of bias against Israel